Information om sex- och samlevnadsmottagning

Samlevnadsmottagning att besöka

Samlevnadsmottagningar går även under namnet SESAM-mottagningar. De är öppna för kvinnor, män och transpersoner i alla åldrar. Hit kan man vända sig när man behöver råd, eller när man behöver testa sig för könssjukdomar. På en samlevnadsmottagning har du dessutom möjlighet att prova ut preventivmedel tillsammans med barnmorska eller gynekolog. Här får du således svar på alla dina frågor och hjälp med alla dina problem.

I landet finns dessutom specialiserade mottagningar. Venhälsan på Södersjukhuset är en särskild samlevnadsmottagning för homosexuella män samt Hiv-positiva. Andra kliniker kan inte se journaler från Venhälsan, vilket innebär att mottagningen inte ingår i sammanhållen journalföring. Det är en stor trygghet för patienten, inte minst för den som drabbats av Hiv. Om du behöver vända dig till en samlevnadsmottagning är rekommendationen att kontakta närmaste sjukhus och fråga huruvida de har en samlevnadsmottagning eller ej. Till vanligheten hör att mottagningarna är placerade i samma lokaler som sjukhus, men så är inte alltid fallet. Vissa mottagningar kräver tidsbokning, andra har drop-in.

På Vårdguiden hittar du information om sex- och samlevnadsmottagningar i landet, exempelvis vad mottagningarna kan hjälpa dig med. Här hittar du dessutom telefonnummer och mailadresser till respektive avdelning. Många upplever det som enklare att ta första kontakten per mail, eftersom det ofta är känsliga frågor att tala om. Innan du besöker en samlevnadsmottagning behöver du komma till insikten att ingen fråga är för dum, och att du inte behöver skämmas för dina bekymmer. Barnmorskor, gynekologer och läkare har hört och sett mer än du kan tro, dessutom är de på plats uteslutande för att hjälpa dig.

Vilka som jobbar på en samlevnadsmottagning beror på vilken mottagning du besöker, men i regel finns det barnmorskor, gyneko¬loger, läkare och psykologer på plats. Tanken är att det ska finnas hjälp att erbjuda oavsett vilket problem man söker för. Om de inte har möjlighet att hjälpa dig ser de till att du får hjälp, i somliga fall på annan ort.

samlevnadsmottagning