För gammal för ett besök hos en ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning öppen för äldre

Landets ungdomsmottagningar har en övre åldersgräns på 23 år, ibland är gränsen 25 år. Kvinnor och män är därför tvungna att söka hjälp på annat håll. Var man vänder sig kan variera mellan olika orter och städer. Inom de flesta landsting finns däremot hud- och könsmottagningar under olika namn, exempelvis STI- och STD-mottagningar. Hit har alla rätten att gå, oavsett hur gammal eller vilket kön man har. Och det kan vara ett alternativ om man inte vill besöka en ungdomsmottagning.

På landets hud- och könsmottagningar har du möjlighet att testa dig för olika könssjukdomar, få recept på p-piller och göra graviditetstest. Här har du dessutom möjlighet att låta någon undersöka ditt underliv, eller få råd om hur man skyddar sig mot könssjukdomar och oönskad graviditet. Hit kan du således vända dig oavsett vilka funderingar eller problem du har, här finns yrkesverksamma inom olika områden. Det är därför som en ungdomsmottagning – med den skillnaden att den är öppet för alla.

Beroende på vilken mottagning du besöker kan utbudet av läkare variera. Många mottagningar har däremot hudläkare, sjuk-sköterskor, undersköterskor, gynekologer, barnmorskor, kuratorer och psykologer. På hud- och könsmottagningar är du därför alltid i säkra händer eftersom de har möjlighet att hjälpa dig oavsett vilka bekymmer du än har. Dessutom är det kostnadsfritt att testa sig här, precis som på en ungdomsmottagning. Du behöver inte heller betala om du behöver fråga om råd.

Om du däremot kommer av annan anledning, som exempelvis går att likna vid sjukhusbesök, kan det hända att du tvingas betala en mindre summa. Däremot är det så att somliga har kostnadsfritt besök hos barnmorskor, men det kan skilja sig mellan olika mottagningar. När du besöker en ungdomsmottagning eller hud- och könsmottagning kan du vara säker på att det som talas om inte når någon annan – anställda där har nämligen tystnadsplikt.

ungdomsmottagning