Rysk roulette när du inte använder skydd

Roulette i sänghalmen

Ungdomar blir allt sämre på att använda skydd. Könssjukdomar skrämmer inte som förut, det anses vara som vilken snuva som helst. Framför allt anser många att risken för att smittas är liten, mer oroande är istället risken för att bli gravid. Att roa sig mellan lakanen med en främling är som att spela rysk roulette – det kan smälla när som helst, eller så klarar man sig med skinnet i behåll. Därför är det viktigt att använda skydd – eftersom man aldrig vet utgången.

Det finns många anledningar till varför ungdomar väljer rysk roulette före paintball. En anledning kan vara okunskap, att man inte känner till riskerna – eller att man inte känner till hur man skyddar sig för att vara säker. Det vanligaste är däremot att rysk roulette spelas med alkohol i kroppen. När alkoholen slår till tenderar vi att glömma morgondagen, så även i sänghalmen, vilket ofta innebär att skyddet uteblir. Det behöver således till en attitydförändring för att komma till bukt med problemet.

För den som vill lära sig mer om preventivmedel är ungdomsmottagningen ett utmärkt alternativ. Här tar barnmorskor med lång erfarenhet på området dig omhand. Om du är kvinna hjälper barnmorskan dig med att välja och skriva ut p-piller, de berättar även om nödvändigheten att komplettera med kondom vid älskog. Barnmorskor ger även råd till män angående hur preventiv-medel ska användas – det är bättre att spela paintball än rysk roulette.

När Amor skjutit sina pilar får paret som träffats aldrig glömma bort att skyddet är bådas ansvar, tyvärr hamnar ansvaret ofta på den ene. Att använda sig av preventivmedel är för bådas skull och därför vilar ansvaret på dem båda. Kontakta närmaste ungdomsmottagning om du vill lära dig mer om sex och samlevnad, hur man skyddar sig och vad man bör tänka på – det får vara slut på rysk roulette.

roulette